Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, împreună cu partenerul Fornleifastofnun Islands (Institutul de Arheologie din Islanda), cu sediul în Reykjavik, derulează proiectul „Underground Iași – Istorii redescoperite”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA, apel „Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate”. 

Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu Institutul de Arheologie din Islanda și are ca obiectiv general valorificarea expozițională a obiectivelor descoperite în urma săpăturilor arheologice derulate în orașul Iași, în ultimele decenii. În acest context, Complexul Muzeal Național „Moldova”, prin Muzeul de Istorie a Moldovei, Centrul de Conservare-Restaurare a Patrimoniului și Secția Relații Publice, logistică, marketing, proiecte, programe, va organiza la Palatul Culturii din Iași o expoziție interactivă și inovativă.

Obiectivul general al proiectului este promovarea/valorificarea obiectelor descoperite în urma săpăturilor arheologice în orașul Iași, prin organizarea unei expoziții interactive.

Valoarea totală a proiectului este de 617.288,12 Ron echivalent în euro 129.083,06 euro.

 

Obiectivele specifice

 

1.      Creșterea atractivității muzeului și a vizibilității patrimoniului local în context european prin realizarea unei expoziții inovative interactive cu bunuri culturale restaurate.

2.      Creșterea gradului de cunoaștere de către cetățeni a istoriei locului, realizată prin atragerea a 5000 de vizitatori pe durata desfășurării expoziției inovative interactive cu bunuri culturale restaurate.

3.      Îmbunătățirea competențelor profesionale a angajaților proprii prin instruirea unui număr de 6 persoane în cadrul Workshopului educativ și transferului de know-how.

 

Proiectul „Underground Iași – Istorii redescoperite” facilitează o nouă perspectivă asupra istoriei orașului, din lumina săpăturilor arheologice, deoarece valorifică rezultatele cercetărilor arheologice, atât preventive cât și de salvare, efectuate în zone aflate în aproprierea centrului istoric al orașului Iași, corelate cu informații documentare ale epocii. Orașul contemporan, indiferent de vechimea sa, se dezvoltă conform ritmului propriu al comunității actuale. 

Necesitățile de modernizare și de construcție trebuie, într-un astfel de context istoric, să țină seama de realități ce au caracterizat epoci anterioare, pentru a nu perima iremediabil moștenirea culturală transmisă de înaintași. 

Cercetări arheologice întreprinse în zone situate la periferia curților medievale au permis descoperirea unor artefacte care reîntregesc imaginea pe care o avem astăzi despre Iașul secolului al XVII-lea și prezintă fațete anterior necunoscute din trecutul urbei ieșene. Documentele vremii nu furnizează întotdeauna suficiente informații despre utilizarea spațiului, despre trama stradală, despre profesiile și meșteșugurile timpului, despre viața cotidiană, despre elite și marginali. Din acest motiv, descoperiri arheologice mai noi sau mai vechi, ocazionate de modernizarea inerentă a orașului, completează imaginile parțiale pe care le putem contura în zilele noastre în baza unor date deja cunoscute. Cultura materială descoperită pe cale arheologică este singura care ne poate ajuta să înțelegem și să reconstituim în scop de comunicare către public aspectele enumerate mai sus. În acest sens, artefactele descoperite trebuie laborios restaurate și conservate, pentru a fi integrate într-o paradigmă mai largă, aceea expozițională. Proiectul valorifică obiecte descoperite în săpături arheologice în diferite zone relative centrale ale orașului, efectuate în momente diferite ale ultimei jumătăți de secol. Aceste obiecte fac astăzi parte din patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și vor fi corelate, în cadrul proiectului, cu informații provenite din documentarea de specialitate, totul pornind de la necesitatea de a ancora muzeul în realitatea contemporană prin integrarea de tehnici și tehnologii moderne în expunerea patrimoniului.