DESPRE PROIECT

Complexul Muzeal Național „Moldova”
Iași
, împreună cu partenerul Fornleifastofnun
Islands 
(Institutul de Arheologie din Islanda), cu sediul în
Reykjavik, derulează proiectul „Underground Iași – Istorii
redescoperite”
, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul
Programului RO-CULTURA, apel „Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri
culturale mobile restaurate”. 

Proiectul este dezvoltat în parteneriat
cu Institutul de Arheologie din Islanda și are ca obiectiv general
valorificarea expozițională a obiectivelor descoperite în urma săpăturilor
arheologice derulate în orașul Iași, în ultimele decenii. În acest
context, Complexul Muzeal Național „Moldova”, prin Muzeul de Istorie a
Moldovei, Centrul de Conservare-Restaurare a Patrimoniului și Secția Relații
Publice, logistică, marketing, proiecte, programe, va organiza la Palatul
Culturii din Iași o expoziție interactivă și inovativă.

Obiectivul general al proiectului este promovarea/valorificarea obiectelor descoperite
în urma săpăturilor arheologice în orașul Iași, prin organizarea unei expoziții
interactive.

Valoarea totală a proiectului este de 617.288,12 Ron echivalent în euro 129.083,06
euro.

 

Obiectivele specifice

 

1.     
Creșterea
atractivității muzeului și a vizibilității patrimoniului local în context european
prin realizarea unei expoziții inovative interactive cu bunuri culturale
restaurate.

2.     
Creșterea gradului de cunoaștere de către
cetățeni a istoriei locului, realizată prin atragerea a 5000 de vizitatori pe
durata desfășurării expoziției inovative interactive cu bunuri culturale
restaurate.

3.     
Îmbunătățirea competențelor profesionale a
angajaților proprii prin instruirea unui număr de 6 persoane în cadrul
Workshopului educativ și transferului de know-how.

 

Proiectul „Underground Iași – Istorii
redescoperite” facilitează o nouă perspectivă asupra istoriei orașului, din
lumina săpăturilor arheologice, deoarece valorifică rezultatele cercetărilor arheologice, atât
preventive cât și de salvare, efectuate în zone aflate în aproprierea centrului
istoric al orașului Iași,
corelate cu informații documentare ale epocii. Orașul contemporan, indiferent
de vechimea sa, se dezvoltă conform ritmului propriu al comunității actuale. 

Necesitățile de modernizare și de
construcție trebuie, într-un astfel de context istoric, să țină seama de
realități ce au caracterizat epoci anterioare, pentru a nu perima
iremediabil moștenirea culturală transmisă de înaintași. 

Cercetări arheologice întreprinse în
zone situate la periferia curților medievale au permis descoperirea unor artefacte
care reîntregesc imaginea pe care o avem astăzi despre Iașul secolului al
XVII-lea și prezintă fațete anterior necunoscute din trecutul urbei ieșene.
Documentele vremii nu furnizează întotdeauna suficiente informații despre
utilizarea spațiului, despre trama stradală, despre profesiile și meșteșugurile
timpului, despre viața cotidiană, despre elite și marginali. Din acest motiv,
descoperiri arheologice mai noi sau mai vechi, ocazionate de modernizarea
inerentă a orașului, completează imaginile parțiale pe care le putem contura în
zilele noastre în baza unor date deja cunoscute. Cultura materială descoperită
pe cale arheologică este singura care ne poate ajuta să înțelegem și să
reconstituim în scop de comunicare către public aspectele enumerate mai sus. În
acest sens, artefactele descoperite trebuie laborios restaurate și conservate,
pentru a fi integrate într-o paradigmă mai largă, aceea expozițională.
Proiectul valorifică obiecte descoperite în săpături arheologice în diferite
zone relative centrale ale orașului, efectuate în momente diferite ale ultimei
jumătăți de secol. Aceste obiecte fac astăzi parte din patrimoniul Muzeului de
Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și vor
fi corelate, în cadrul proiectului, cu informații provenite din documentarea de
specialitate, totul pornind de la necesitatea de a ancora muzeul în
realitatea contemporană prin integrarea de tehnici și tehnologii moderne în
expunerea patrimoniului.