DESPRE PROMOTOR


Promotorul proiectului „Underground Iași – istorii redescoperite” este Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, cea mai mare instituție muzeală din zona Moldovei, cu o vastă experiență în amenajarea de expoziții permanente și temporare în domeniul istoriei, artei, etnografiei și științei și tehnicii, în restaurarea – conservarea bunuruilor de patrimoniu cultural mobil precum și în derularea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, din surse europene și internaționale. Din structura instituției aplicante fac parte: Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, precum și Centrul de Cercetare și Restaurare-Conservare a Patrimoniului Cultural, toate cu sediul în Palatul Culturii din Iași, clădire care a făcut recent subiectul unui amplu proiect de restaurare (2008-2016) derulat în cadrul Proiectului F/P 1562 (2006) privind reabilitarea monumentelor istorice din România. După finalizarea lucrărilor de restaurare și reabilitare, Palatul Culturii a fost redeschis publicului în aprilie 2016, fiecare muzeu propunând expoziții temporare ce valorifică o parte din patrimoniul deținut: „Curtea Domnească din Iași: o istorie redescoperită”, „Socializare și divertisment la 1900”, „Sărbatoarea în sat. Spiritualitate și artă”, „Cotidianul țărănesc. Inventivitate și pragmatism”, „Maeștrii artei interbelice românești în colecțiile Muzeului de Artă Iași” „Maestrii picturii românești în patrimoniul Muzeului de Artă Iași”, „Instrumente de muzică mecanică” și „RetroTehnică”. Acestora li se adaugă alte numeroase alte expoziții, de mai scurtă durată, care prezintă la rândul lor publicului patrimoniul aflat în colecțiile muzeelor noastre, sau ale diferitelor instituții ce ne sunt partenere.

Proiectul „Underground Iași – istorii redescoperite” este implementat de și în cadrul Muzeului de Istorie a Moldovei, cu o vastă activitate, atât în ceea ce privește derularea de săpături arheologice, cât și în conceperea și organizarea de expoziții, muzeu ce va fi sprijinit de Centrul de Cercetare și Restaurare-Conservare a Patrimoniului Cultural, care este cel mai vechi și cel mai mare din zona Moldovei, precum și de Secția Relații publice, logistică, marketing, proiecte, programe, la rândul său cu amplă experiență în derularea de proiecte europene.

Mai multe despre promotor puteți afla accesând:www.palatulculturii.ro  

Publicat la 25.09.2020